Kongresy a konference

Zajištění prostoru a instalace pódia s nábytkem

Audio a video technika

Zajištění moderátorů, hostesek a programu

k

Návrh pódia a prostoru od architekta

Setkání vědeckých pracovníků nebo dalších odborníků či shromáždění diplomatických zástupců nad závažnými tématy jsme schopni zajistit na té nejvyšší úrovni za předpokladu zajištění bezpečnosti, snadné dostupnosti, tak i bohatým výběrem atraktivního turistického místa. Zabezpečíme konference vhodné jak pro velké kongresy, tak komorní pracovní schůzky. Klademe důraz na atraktivitu prostředí s vhodně zvoleným doplňkovým programem.